Nauthall AB

Ett personligt serviceföretag med bred kompetens och erfarenhet

Vilka är vi?

Nauthall är ett professionellt företag med lång och gedigen erfarenhet från alla typer av bygguppdrag – från entreprenader till fastighetsskötsel. Vi arbetar nära våra kunder och är lokalt förankrade i Torslanda, Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi arbetar efter Svenska Byggnormer, har Svenska försäkringar för de anställda och våra anställda utbildas kontinuerligt. Det stora flertalet anställda i bolaget har en lång och gedigen bakgrund i branschen och har varit anställda i bolaget ett flertal år.

Bland våra samarbetspartners finns alla de specialister du behöver; snickare, betongarbetare, murare, kakelsättare, rörinstallatörer, elektriker, plåtslagare och städare. Vi samordnar entreprenaden och samtliga våra samarbetspartners har en nöjd kund som slutmål. Fråga efter våra referenser som kan intyga att du får ett fackmannamässigt utfört arbete. Nauthall är registrerat för moms och F-skatt vilket gör att du kan utnyttja det statliga ROT-bidraget maximalt när det gäller om- och tillbyggnader.

Etikpolicy

Iaktta god marknadsföringssed och inte agera i strid med gällande konkurrenslagar. Uppdrag skall utföras fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Vi skall leverera enligt överenskommelse, såväl internt som externt.

Vi visar ömsesidig respekt och skadar inte företaget, våra kollegors eller övriga parters anseende genom att opåkallat och utan saklig grund, i något sammanhang, yttra sig kritiskt om deras förhållanden. Vi upprätthåller en god och öppen dialog med våra medarbetare, våra kunder och övriga intressenter.

Kvalitetspolicy

Nauthall skall leverera produkter och utföra tjänster som motsvarar uppgjorda avtal i alla avseenden.

Rätt kvalitet skall vara ledstjärnan i allt arbete hos Nauthall AB.

Miljöpolicy

Att använda material med minsta möjliga miljöpåverkan och att använda material på ett så resurssmart sätt som möjligt.

Vision

Nauthalls målsättning är att vara ett konkurrenskraftigt varumärke som präglas av snabba beslutsvägar och kreativa lösningar. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. 

Historia

Nauthall grundades år 2000 och har under åren bedrivit sin verksamhet främst lokalt i Torslanda men även tagit kunduppdrag i företrädesvis Västra Götalandsregionen.

GDPR

För oss på Nauthall AB är dina personuppgifter viktiga och vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera vår policy och säkerställa att rutiner kring behandling av personuppgifter efterföljs i enlighet med GDPR. Vi arbetar med dina personuppgifter endast lokalt och lämnar endast ut personuppgifter i nödvändiga fall till underleverantörer eller samarbetspartners, behandlingen sker endast i syfte att genomföra ditt avtal med oss. Vi säkerställer att utlämning endast sker till parter som säkerställer samma skydd för dina personuppgifter som vi själva gör.

För mer information om dina rättigheter, vår policy eller andra frågor kring dina personuppgifter vänligen kontakta oss.